СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ЗА НАС

Име: Йона Сариева
Длъжност: Хоноруван преподавател, Факултет по класически и нови филологии
За връзка: iona_sarieva@hotmail.com

Име: Мария Христова
Длъжност: Доцент по информатика
За връзка: mhristova@vtu.bg

Име: доц. д-р Станка Лулчева Михалкова
Длъжност: Заместник директор в “Департамент за информация и усъвършенстване на учители” към СУ ”Св. Климент Охридски”
За връзка: stmihalkova@abv.bg