СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

SIMAULA

Всички програми за обучение на учители изискват кандидатите за учители да имат практика в училищна среда. Въвеждането на учителите в училищата не винаги е лесна задача. Поради тази причина е трудно да се намерят подходящи училища за кандидат-учителите, в които те да практикуват своите умения.

SimAULA създава виртуална среда за практикуване под формата на триизмернен, онлайн свят адаптират в контекста на процеса на обучение в училище. В тази среда кандидат-учителите и действащите учители ще могат да взаимодействат със аватари, да създават учебни планове и да преподават във виртуални класни стаи. За да се осигурят интересни и ефективни учебни дейности този проект ще бъде фокусиран върху педагогическия контекст базиран на знанията за учителите, за да се дефинира поведенческият модел на виртуалния ученик, както и да се пресъздадат ситуации имащи педагогическо и образователно звучене.

SimAULA ще се възползва от предимствата на serious games технологията за да направи процеса на обучение интересен за учениците. Чрез използването но симулации учителите ще практикуват своите умения за работа в клас в една виртуална, с елемент на игра обстановка, която да подкрепи училищата и университетите с една иновативна стимулационна система като по този начин ще се разшири спектъра на преподавателските дейности.
Уебсайт 
SimAula Project