СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Изследване на състоянието на електронното учене в България


Изследването на състоянието на електронното учене в България спомага за дефинирането на основните изследователски проблеми в областта на електронното учене

Методи на изследване и анализ на данните:

Инструментариум:

> полуструктурирано интервю за директори (помощник директори);
> две полуструктурирани интервю за учители – (при- и пост-)
> полуструктурирано интервю за ученици)
> протокол за наблюдение на урок с интегрирани технологии

Изследването обхваща 28 случая, включващи широк спектър от видове училища, етапи на обучение и учебни предмети: по 2 индивидуални случая в 14 училища в страната - София, Пазарджик, Кюстендил, Бургас, Видин, Враца, В. Търново

Предстои:

Извеждането на инвариантите на ефективното учене с помощта на технологиите, което ще подпомогне създаването на мета рамка за качествено електронно учене, приложима в разнообразие от учебни среди.