СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Центъра за електронно обучение се стреми към реализиране на задачи с научноизследователски характер в три основни направления:

1. Проучване на образователния и научноизследователски потенциал на академичния състав на Софийския университет и създаване на матрица на компетенциите и дейностите, свързани с всички аспекти на електронното учене с цел тя да бъде пълноценно използвана от Центъра.   [виж повече]

2. Изследване на състоянието на електронното учене в България и повишаване на разбирането за връзката между резултатите от ученето, технологиите и образователния контекст. Създаване на теоретична мета рамка за качествено електронно учене, приложима в разнообразие от учебни среди.   [виж повече]

3. Идентифициране, дефиниране и систематизиране на групи от образователни потребности на професионалистите в сферата на образованието, отговорни за създаването на образователни контексти с интегрирани ИКТ в тях – университетски преподаватели, учители, директори, експерти от РИО, обучители и пр.    [виж повече]