СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПАРТНЬОРИ

> Институт по образованието, Лондонски университет
> Лондонска лаборатория за знания (London Knowledge Lab)
> Факултет по педагогика, Център по образователни технологии
> Факултет по математика и информатика, Катедра Информационни и комуникационни    технологии и Катедра Методика на Обучението по математика и информатика
> Факултет по начална и предучилищна педагогика
> Факултет по биология
> Факултет по физика
> Факултет по химия
> Факултет по журналистика
> Факултет по славянски филологии
> Факултет по класически и нови филологии
> Геолого-географски факултет
> Стопански факултет
> Департамент за информация и усъвършенстване на учители