СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

НОВИНИ

06-08.04.2011

Проведе се национална конференция на тема „Електронно, дистанционно...или обучението на 21-ви век”

Между 06-08.04.2011 г. в Ректората на Софийски университет "Св. Климент Охридски" се проведе национална конференция на тема „Електронно, дистанционно...или обучението на 21-ви век”, инициирано от Интегралния център за изследване, създаване и поддържане на качествено електронно учене при СУ „Св. Климент Охридски”.
Повече инфорчация за конференцеята може да изтеглите от тук.

<