СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

НОВИНИ

14.12.2010

Проведе се национален научен семинар на тема „Методологически, теоретични, нормативни и практически аспекти на електронното обучение в България”

На 14.12.2010 г. от 9 часа в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" се проведе национален научен семинар на тема „Методологически, теоретични, нормативни и практически аспекти на електронното обучение в България”, инициирано от Интегралния център за изследване, създаване и поддържане на качествено електронно учене при СУ „Св. Климент Охридски”.
Програмата на семинара може да изтеглите от тук.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

доц. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст “УЦИЕО”

доц. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, д-р Йона Сариева

Идентифициране на групи от образователни потребности в сферата на електронното учене на професионалистите от средното образование

доц. д-р Рени Божанкова

Списание на Софийския университет за електронно обучение (ССУЕО)

доц. д-р Рени Божанкова

Проекти и програми на Софийския университет “Св. Климент Охридски” в областта на електронното и дистанционно обучение и на създаването на ресурси за тяхното провеждане

доц. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, доц. д-р Димитър Биров

Докторантска програма за изследователи в областта на електронното обучение

доц. д-р Красен Стефанов

Представяне на докторанти, млади учени и постдокторанти, работещи е областта ИКТ в образованието

докт. Благовесна Йовкова, ас. Теменужка Зафирова-Малчева

Технологиите в обучението на деца със специални образователни потребности

доц. Маринела Михова, гл. ас. Евгения Ковачева

Информационни и комуникационни технологии в образованието

Радостина Тонева

Проектно обучение с интегриране на ИКТ в начален етап

доц. д-р Красен Стефанов, доц. д-р Ренета Божанкова

Кръгла маса за експерти в областта на висшето образование

Ася Асенова, Янка Тодорова, Елиза Стефанова

Докторантско училище в Института по образованието и неговия принос в моето развитие като изследовател