СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

НОВИНИ

18-24.11.2010

Научен семинар с бенефициенти - докторанти, постдокторанти и млади учени

Между 18 и 24 ноември 2010 във Вършец беше проведен научен семинар с бенефициенти - докторанти, постдокторанти и млади учени от Центъра по електронно обучение.
Програмата включваше представяне на прогреса на бенефицинетите в техните научни изследвания и получаване на обратна връзка и подкрепа от страна на преподаватели в Докторантското училище и другите бенефициенти. Бяха проведени поредица от лекции, свързани с проблематиката на учебните дисциплини в Докторантското училище.
Снимки от събитието може да видите в галерия.