СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

НОВИНИ

29.04-05.05.2010

Участие в международен конгрес за изследвания в областта на образованието на гл. ас. д-р Ася Асенова

В периода от 29 април до 2 май, 2010г. в Анталия, Турция, беше проведен Втори международен конгрес за изследвания в областта на образованието: ”Social Entrepreneurship, Democratic Participation and Educational Research”. Благодарение на любезното съдействие от страна на Управителният съвет на Центъра за електронно обучение към Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, със средствата от проект „Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качеството на електронното учене в разнообразен образователен контекст „УЦИЕО”- INZ01/0111 към Фонд „Научни изследвания”, се осъществи и участието ми в посочения международен форум.
Програмата на конгреса включваше общо 25 научни направления. Докладът ми на тема: "Pedagogical design of e-based training course for teachers of biology" беше включен в направление „Higher Education”. В рамките на регламентираното време презентирах своя доклад, който предизвика голям интерес и дискусия от страна на колегите- участници в конгреса. След представянето ми беше връчен сертификат от организационния комитет.
Безспорно възможността за участие в международен форум на такова ниво, ще подпомогне бъдещите ми изследвания в областта на електронното обучение и професионалната ми реализация в една толкова динамично развиваща се сфера на изследване.