СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

НОВИНИ

28-30.04.2010

Обучителен семинар на д-р Уилям Гибсън – експертът по качествени методи на анализ в ИУЦЕО

От 28-ми до 30-ти април в рамките на Докторантската програма в областта на електронното обучение към Интегрален университетски център за електронно обучение се проведе обучителен семинар по „Методология и методика на качествените изследвания”. Обучението бе водено от гост-лектора на ИУЦЕО, д-р Уил Гибсън, преподавател по “Методология и методика на качествените изследвания” в Докторантското училище в един от най-престижните изследователски институти в областта на образователните науки – Institute of Education, University of London.
Обучителният семинар бе посетен от докторанти, млади учени и постдокторанти от различни факултети на СУ. Занятията бяха достъпни и онлайн за участниците, което им даваше достъп до специално разработени за целите на курса учебни материали и упражнения. Това даде възможност за провеждането на по-неформален формат лекции и групови дискусии.
Целта на курса бе придобиването на знания относно основните направления, проблеми на методологията и практиката на качествените изследвания. Учебната програма бе съобразена с нивото на начинаещи в темата студенти или изследователи, които имат някакъв опит в сферата на социалните изследвания. Въпреки това курсът бе посетен и от изследователи от природо-научните специалности в СУ.