СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

НОВИНИ

19.01.2010

Лекция на професор Андрю Браун в СУ "Св. Климент Охридски" на тема: „Създаване и управление на докторантски програми: Ролята на Докторантското училище за обучението на бъдещите изследователи"

Професор Андрю Браун е преподавател и декан на Докторантското училище в един от водещи световни изследователски институти в областта на образователните науки – Institute of Education, University of London. Докторантското училище е обособено в рамките на институт с дългогодишната изследователска дейност и забележителен принос в областта на образованието и социалните науки, признат отвъде академичните среди на Великобритания. То обединява всички учени от Института и създава разнообразна, и продуктивна научна среда, която позволява на студентите и преподаватели от над 100 страни да провеждат висококачествени изследвания.
Самият проф. Браун освен декан на престижното Докторантско училище е и хоноруван изследовател в Института за обучение на възрастни, Сингапур и в Хонконгския институт по образование. Неговите научни интереси са в областта на подобряване на изследователския потенциал, образование за докторанти и изследователи, дигитални технологии и изследване на взаимовръзката между ежедневния, професионалния и академичния дискурс и практика. Проф. Браун е известен консултант по педагогическо образование и подобряване на изследователския потенциал в множество проекти в Бангладеш, Бразилия, Индонезия, Япония, Кения и Южна Африка. Професорът е член на редакционния екип на специализираните издания: Praxis Educativa и Educate Journal, както и член на оценителните комисии в редица университети, сред които Университетът в Кембридж, Кралския колеж и Университетът в Кейптаун.
Сред дългия списък от статии и презентации на научни конференции в областта на образованието се открояват най-новите публикации на проф. Браун: Doing Research/Reading Research: Re-interrogating Education/ Провеждане на изследване/Четене на изследване: Преразглеждане на образованието (в съавторство с Пол Даулинг, 2010, издателство Routledge) и Working with Qualitative Data/ Работа с качествени данни (в съавторство с Уил Гибсън, 2009, издателство Sage).