СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

НОВИНИ

23-26.02.2012

Проведе се изнесено обучение на екипа по проекта, докторанти, постдокторанти и млади учени в гр. Вършец

От 23 до 26 февруари 2012г. се проведе изнесено обучение на екипа по проекта, докторанти, постдокторанти и млади учени в гр. Вършец. Програмата включваше обучение със специализиран образователен софтуер:


- MOODLE
- LectureMaker - софтуерза съставяне на учебни презентации
- Camtasia- софтуер за създаване на видео уроци
- Survey Monkey - софтуер за създаване на анкетни проучвания и онлайн тестове
- Quia-софтуер за създаване на въпросници, тестове и игри

Бяха проведени и консултации по изследователските трудове на докторантите, младите учени и постдокторантите от членовете на екипа на проекта.
Програмата може да изтеглите от тук.