СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

АКТУАЛНИ НОВИНИ

13.06.2016

Представяне на проекта TeSLA на 42-ра международна конференция "AMEE'16", гр. Созопол

10.05.2013

Ден на отворените врати на Интегралния център за електронно обучение на Софийски университет

23-26.02.2012

Изнесено обучение на екипа по проекта, докторанти, постдокторанти и млади учени в гр. Вършец

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

10.05.2013 На 10.05.2013 г. Центърът за електронно обучение инициира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ, на който са поканени да присъстват представители на Ректорското и Факултетските ръководства, представители на администрацията на СУ и Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към МОМН, както и ръководители на проекти, настоящи и бивши бенефициенти.