СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

НОВИНИ


18-24.11.2010    Научен семинар с бенефициенти - докторанти, постдокторанти и млади учени


17.03.2010    Среща на бенефициенти по проект на Структурни фондове


21-22.01.2010    Обучителен семинар в рамките на Докторантска програма към УЦИЕО в областта на електронното обучение


19.01.2010    Лекция на професор Андрю Браун в Софийски университет "Св. Климент Охридски"


11.12.2009    Ден на отворените врати в Софийски университет "Св. Климент Охридски"