СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

КОНТАКТИ

Адрес:
София 1113
бул. „Цариградско шосе” № 125, бл. 1, ет. 4, зала 43
Телeфони:
(02) 971-1002 / вътр. 377
087/ 825 41 73
E-поща
office@e-center.uni-sofia.bg

Моля, използвайте формата за обратна връзка за да зададете вашите въпроси.

Форма за обратна връзка*

*