СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

АКТУАЛНИ НОВИНИ

10.05.2013

Ден на отворените врати на Интегралния център за електронно обучение на Софийски университет

23-26.02.2012

Изнесено обучение на екипа по проекта, докторанти, постдокторанти и млади учени в гр. Вършец

10.06.2010

ИУЦЕО стана асоцширан член на EFQUEL (European Framework for quality in elearning)

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

10.05.2013 На 10.05.2013 г. Центърът за електронно обучение инициира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ, на който са поканени да присъстват представители на Ректорското и Факултетските ръководства, представители на администрацията на СУ и Главна Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ към МОМН, както и ръководители на проекти, настоящи и бивши бенефициенти.